Cilvēktiesības Latvijā 2001. gadā

2001. gada aktuālākās cilvēktiesību problēmas Latvijā būtiski neatšķīrās no iepriekšējiem gadiem: lielais neizskatīto lietu skaits tiesās un no tā izrietošie ilgie pirmstiesas apcietinājuma termiņi. Tomēr Latvija saskārās arī ar jauniem un bīstamiem izaicinājumiem preses brīvībai un tieslietu sistēmai – žurnālista un tiesnešu slepkavības.

Tāpat kā pagājušajā gadā bažas turpināja izraisīt valodas politika un tās sekas mazākumtautību tiesību jomā, kā arī tiesību un privāto dzīvi un vārda brīvības jomā.

Galvenie panākumi bijuši jaunā Darba likuma pieņemšana, kas ietver spēcīgas pretdiskriminācijas normas, un vairāku pasākumu īstenošana, lai veicinātu Latvijas lielās nepilsoņu daļas naturalizāciju.

Arvien svarīgāki kļuva juridiskie mehānismi cilvēktiesību aizsardzībā, jo Eiropas Cilvēktiesību tiesa sāka izskatīt no Latvijas iedzīvotājiem saņemtās sūdzības, kā arī Latvijas Satversmes tiesa sāka izskatīt indivīdu iesniegtās sūdzības. Turklāt Saeima pieņēma jaunu Administratīvā procesa likumu, kas cilvēktiesību aizstāvjiem pavērs jaunas iespējas.

Rīga, 2002
Autors: Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs
Finansiālais atbalsts: Atvērtās sabiedrības institūts (Budapešta)

Pielikumi

Publicēts: 2004-01-20