Jaunākās ziņas

SO "Paspārne" un Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas Pacientu padomes veikala "Paspārnīte" atklāšana 20.05.2004.

Jaunumi

SO "Paspārne" un Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas Pacientu padomes veikala "Paspārnīte" atklāšana 20.05.2004.

Ceturtdien, 2004. gada 20. maijā, plkst. 13.00  Jēkabpils rajona Gārsenes pagasta “Gāršās” Lai veicinātu personu ar psihiskās veselības traucējumiem veiksmīgu atgriešanos un iekļaušanos sabiedrībā un risinātu Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā esošo pacientu nodarbinātību, ar Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra un Sorosa fonda - Latvija finansiālo un konsultatīvo atbalstu ir izveidots veikals, kurā tūrisma sezonas laikā (Gārsenes pagastu gadā vidēji apmeklē 4000 tūristu, taču pašvaldības teritorijā nav neviena suvenīru veikala) tiks piedāvāti pacientu gatavotie suvenīri. Finansējums projektam piešķirts no Programmas Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimu interešu aizstāvībai 2003. gada līdzekļiem.

Publicēts : 2004-05-18 Lasīt vairāk...

Konference "Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā" 05.05.2004.

Jaunumi

Trešdien, 2004. gada 5. maijā, no plkst. 09:00 līdz 17:30 Reiterna namā Mārstaļu ielā 2 Rīgā Konference norisinās Nīderlandes ārlietu ministrijas programmas „MATRA” finansētā trīs gadu projekta „Diskriminācijas novēršana Latvijā” ietvaros, ko īsteno Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs sadarbībā ar Nīderlandes Helsinku komiteju.

Publicēts : 2004-04-29 Lasīt vairāk...

Cilvēktiesības Latvijā 2003. gadā

Publikācijas

Cilvēktiesības Latvijā 2003. gadā

2003. gads Latvijai bija pēdējais gads pirms pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO, kas stipri ietekmējis valsts politikas virzību. Kaut arī šajā periodā cilvēktiesību joma netika izvirzīta par prioritāti, vairākas Apvienoto Nāciju Komiteju un Eiropas Padomes pārstāvju starptautiskās rekomendācijas veicinājušas pievērsties galvenajām cilvēktiesību problēmām, respektīvi, cilvēktiesību ievērošanai slēgtajās iestādēs. Uzmanība tika pievērsta ne tikai problēmām cietumos (pirmstiesas ieslodzījums, apstākļi un procedūras), garīgās veselības aprūpes iestādēs un nelegālo imigrantu nometnēs, bet arī policijas vardarbības izpausmēm un neatkarīgu sūdzību institūciju trūkumam.

Publicēts : 2004-04-26 Lasīt vairāk...