Jaunākās ziņas

Aktīvi Eiropas pilsoņi pret naida runu

Projekti

Aktīvi Eiropas pilsoņi pret naida runu

Projekta mērķis ir veicināt jaunās Eiropas pilsoņu paaudzes izpratni par naida runas ietekmi uz demokrātisko līdzdalību un Eiropas vērtībām. Naida runu bieži izmanto kā instrumentu, lai vērstos pret dažādām mazāk aizsargātām grupām, jo īpaši minoritātēm, migrantiem un bēgļiem. Tas veicina viņu atsvešinātību un atstumtību, kas noved pie marginalizācijas. Šādi vēstījumi vājina demokrātiju un stiprina populistu un eiroskeptiķu pozīcijas.

Publicēts : 2020-03-02 Lasīt vairāk...

Notika seminārs juridiskās palīdzības sniedzējiem patvēruma jomā

Jaunumi

Notika seminārs juridiskās palīdzības sniedzējiem patvēruma jomā

2019. gada 20. decembrī norisinājās Latvijas Cilvēktiesību centra sadarbībā ar ANO Augstā komisāra bēgļa jautājumos (UNHCR) Ziemeļeiropas pārstāvniecību organizēts seminārs juridiskās palīdzības sniedzējiem patvēruma jomā. Seminārā piedalījās vairāk kā 30 dalībnieku, kas ir praktizējoši juristi un advokāti patvēruma un citās tiesību nozarēs.

Publicēts : 2020-01-06 Lasīt vairāk...