Iecietība un pretdiskriminācija

Latvijas Cilvēktiesību centrs veic neiecietības izpausmju (naida noziegumu, naida runas, diskriminācijas) monitoringu, pētījumus, sagatavo ziņojumus, īsteno izglītojošos pasākumus dažādām mērķgrupām, veic politikas analīzu un sniedz viedokļus un rekomendācijas par saistītajiem jautājumiem. 

Iecietība un pretdiskriminācija