Par Mums

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) ir 1993. gadā dibināta neatkarīga nevalstiska organizācija, kas nodarbojas ar integrācijas (minoritāšu tiesības un iecietības veicināšana), diskriminācijas un naida noziegumu novēršanas, patvēruma, migrācijas un pamatbrīvību (pulcēšanās, vārda brīvība, u.c.) jautājumiem, kā arī cilvēktiesību jautājumiem slēgtajās iestādēs (cietumi, policija, imigrantu aizturēšanas vietas).

LCC veic cilvēktiesību monitoringu, pētniecību un politikas analīzi, dažādu mērķa grupu izglītošanu, nodrošina interešu aizstāvību un juridiskās palīdzības sniegšanu par cilvēktiesību jautājumiem, tai skaitā pārstāvot klientus tiesā. LCC sniedz ekspertu viedokļus gan vietējām (valdībai, parlamentam, medijiem, izglītības un tiesu iestādēm), gan ārvalstu institūcijām. Līdztekus iepriekšminētajām aktivitātēm, LCC aktīvi iesaistās sabiedrības izglītošanas darbā, kā arī politiskās prakses vai likumdošanas izmaiņu veidošanas procesos. 

1998. gada maijā LCC saņēma Eiropas Savienības un ASV Demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības balvu. Bet 2003.gada oktobrī starptautiska žūrija LCC piešķīra jauniedibināto Maksa van der Stūla balvu (par ievērojamiem ieguldījumiem nacionālo minoritāšu situācijas uzlabošanā EDSO dalībvalstīs) par centra spēju „sniegt autoritatīvu un objektīvu informāciju par cilvēktiesību ievērošanu un etniskajām problēmām Latvijā”.

Kopš 2003. gada LCC darbojas kā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras nacionālais atbalsta punkts, bet kopš 2006. gada ir Starptautiskā tīkla pret kibernaidu (INACH) locekle.

LCC direktori kopš dibināšanas

Anhelita Kamenska

Kopš 2011. gada februāra

Ilze Brands Kehris

2002. gada decembris – 2011. gada februāris

Nils Muižnieks

1994. gada aprīlis – 2002. gada decembris

Žanete Ozoliņa

1993. gada oktobris – 1994. gada aprīlis

Par Mums