Diskriminācijas ziņojuma veidlapa

Diskriminācijas datu bāze » Naida nozieguma ziņojuma veidlapa

Vai tu esi: *
 • Upuris
 • Cita persona
Kāds, jūsuprāt, bija diskriminācijas iemesls? *
 • Rase vai ādās krāsa
 • Etniskā piederība
 • Politiskā pārliecība
 • Valoda
 • Reliģija
 • Dzimums
 • Vecums
 • Invaliditāte
 • Sociālā piederība
 • Finansiālais statuss
 • Laulības/ģimenes statuss
 • Seksuālā orientācija
 • Cits iemesls
Kāda diskriminācijas jomā tas notika?
 • Nodarbošanās
 • Profesinālā izglītība
 • Access to public goods and services, including housing
 • Izglitība
 • Cits
Kas Jūs diskriminēja? *
Kad tas notika? *
Kur tas notika? *
Kas notika? *
 • Aprakstiet notikumu, sniedzot pēc iespējas detalizētāku informāciju.

Vai notikumam bija kāds liecinieks? *
Vai Jūs ziņojāt par notikumu? Kāds bija rezultāts? *
Kā šis notikums Jūs iespaidoja? *
 • Kā piemēram, materiāls zaudējums, pazemojums, bailes, cits.

Informācija par Jums

Jūsu personīgā informācija
Tautība: *
 • Latvijas pilsonis
 • Latvijas nepilsonis
 • Citas ES valsts pilsonis
 • Citas valsts (ne-Eiropas savienības) pilsonis
 • Vēlos palikt anonīms
 • Papildu komentāri

* - obligātie lauki

** - Jūsu sniegtā informācija būs konfidenciāla

Diskriminācija

Diskriminācija skaidrojama kā nepamatota atšķirīga attieksme kāda aizliegta pamata dēļ. Šie pamati ir:

 

- rase vai ādas krāsa             
- etniskā vai nacionālā izcelsme  
- politiskie vai citi uzskati     
- reliģiskā pārliecība    
- valoda                  
- dzimums                         
- vecums                          
- invaliditāte                            
- sociālā izcelsme                        
- mantiskais stāvoklis    
- ģimenes stāvoklis                       
- seksuālā orientācija            
- cits pamats

 

Diskriminācija var būt tieša - kad atšķirīga attieksme vērsta pret personām, kas atrodas salīdzināmā situācijā, kā arī netieša - kad it kā neitrāls noteikums nostāda kādu personu grupu nelabvēlīgākā stāvoklī.

 

Īpašs diskriminācijas veids ir personas aizskaršana, – tā ir no aizskartās personas viedokļa nevēlama rīcība, kas saistīta ar kādu no minētajiem pamatiem un rada nepatīkamu, naidīgu vai iebiedējošu vidi. Aizliegts arī dot norādījumu diskriminēt kādu personu.