Saites

Valsts institūcijas

Saeima
Ministru kabinets
Ārlietu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Labklājības ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Ministru kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās
Naturalizācijas pārvalde
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sabiedrības integrācijas fonds
Latvijas Tiesu portāls
Satversmes tiesa
Tiesībsarga birojs

Pētniecības institūcijas

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts
Baltijas sociālo zinātņu institūts

NVO

APEIRONS - Invalīdu un viņu draugu apvienība

"Patvērums "Drošā māja""

Providus – sabiedriskas politikas centrs

LGBT un viņu draugu apvienību MOZAĪKA

Resursu centrs sieviešu centrs Marta

Latvijas Ebreju kopiena

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA"

SUSTENTO

Starptautisko institūciju pārstāvniecības Latvijā

ANO Bērnu Fonda Latvijas Nacionālā komiteja
Apvienoto Nāciju organizācija Latvijā
Eiropas Savienības māja

Starptautiskās organizācijas

Apvienoto Nāciju organizācija
ANO Sieviešu tiesību informācijas tīkls
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
Eiropas Padome
Eiropas Padomes Cilvēktiesību ģenerāldirektorāts
Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra birojs
Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību
Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO)
EDSO Augstā komisāra mazākumtautību jautājumos birojs
EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojs
Eiropas romu tiesību centrs
Eiropas Mazākumtautību jautājumu centrs
Garīgi Slimo interešu aizstāvības centrs (MDAC)
Garīgi Slimo interešu aizstāvības organizāciju tīkla vispasaules alianse (GAMIAN-Europe)
Starptautiskā Cilvēktiesību līga
Starptautiskā Spīdzināšanas upuru rehabilitācijas padome
Starptautiskās Lesbiešu un geju asociācijas Eiropas regions (ILGA-Europe)
Vispasaules Iniciatīva psihiatrijā (GIP)

Par Mums