Seminārs Rīgas pedagogiem “Saki NĒ naida runai!

Latvijas Cilvēktiesību centrs un Līdzdalības platforma aicina Rīgas pedagogus uz semināru “Saki NĒ naida runai!”, kas notiks Rīgā, 2017. gada 27. oktobrī.

Semināra mērķis ir padziļināt skolotāju izpratni par neiecietības un īpaši naida runas jautājumiem, to rašanās iemesliem un iespējamām sekām. Semināra rezultātā pedagogi spēs izmantot iegūtas zināšanas un metodes runājot ar skolēniem par šiem jautājumiem izglītības un audzināšanas procesa laikā vai atbilstoši reaģējot uz šādām iespējamām izpausmēm skolā.

Semināru vadīs Latvijas Cilvēktiesību centra un Līdzdalības platformas eksperti cilvēktiesību un cilvēktiesību izglītības jautājumos, izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes.

Seminārs ir īpaši domāts pedagogiem, kas pasniedz sociālās zinības, ētiku, psiholoģiju u.c. līdzīgus priekšmetus, bet arī ir iespēja piedalīties pedagogiem, kuri veic audzināšanas darbu ar skolēniem (klases audzinātāji).

Semināram var pieteikties līdz 2017. gada 9. oktobrim rakstot uz e-pastu jekaterina@humanrights.org.lv. Pieteikumā ir jānorāda savs vārds, uzvārds, amats, skolas nosaukums, un pamatojums dalībai seminārā.

Vietu skaits seminārā ir ierobežots!

Semināra vieta tiks izziņota semināra dalībniekiem.

Seminārs tiek organizēts Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītā projekta “Saki NĒ naida runai!” Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Projekta mērķis ir celt jauniešu izpratni par tolerances un cilvēktiesību jautājumiem un reaģēšanas iespējam uz neiecietības, īpaši naida runas izpausmēm, tādejādi veicinot tolerantu un vienlīdzīgu attieksmi pret dažādām grupām un to integrāciju sabiedrībā.

Vairāk par projektu: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/projekts-saki-ne-naida-runai-427/

 

Papildu informāciju var saņemt, sazinoties ar projekta koordinatori Jekaterina Tumuli pa e-pastu jekaterina@humanrights.org.lv vai tālruni 67039290.

 

Pielikumi

Publicēts: 2017-09-12