Projekts “Saki NĒ naida runai!”

Š.g. 1. martā, Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar ekspertiem no biedrības “Līdzdalības platforma” uzsāk Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītā projekta “Saki NĒ naida runai!” īstenošanu.

Projekta mērķis ir celt jauniešu izpratni par tolerances un cilvēktiesību jautājumiem un reaģēšanas iespējam uz neiecietības, īpaši naida runas izpausmēm, tādejādi veicinot tolerantu un vienlīdzīgu attieksmi pret dažādām grupām un to integrāciju sabiedrībā.

Projekta ietvaros tiks organizēti 10 apmācību semināri Rīgas skolēniem un viens apmācību seminārs skolotājiem par neiecietības un naida runas izpausmēm. Skolēnu semināra mērķis ir celt jauniešu izpratni par šiem jautājumiem,kāpēc šiem jautājumiem ir pievērsta īpaša uzmanība un kādā veidā neiecietības izpausmes var ietekmēt gan katru iedzīvotāju, tostarp pašus jauniešus, gan sabiedrību kopumā no labklājības un drošības aspektiem. Jaunieši būs informēti par to kā atpazīt un reaģēt uz šādām neiecietības, īpaši naida runas izpausmēm, gan internetā, gan ārpus tā, ieskaitot skolas vidi. Daļa no apmācībām notiks 2017. gada martā, aprīlī un maijā; daļa – septembrī, oktobrī.

Skolotāju semināra mērķis ir celt skolotāju izpratni par neiecietības un naida runas jautājumiem, lai iegūtās zināšanas viņi varētu izmantot darbā ar skolēniem – iekļaujot šos jautājumus savā mācību programmā, tādējādi, izglītojot par šiem jautājumiem pēc iespējas plašāku jauniešu skaitu. Lai atbalstītu skolotājus, tiks sagatavots mācību palīglīdzeklis par neiecietību un naida runu, kas tiks izplatīts Rīgas skolām.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1 marts – 2017. gada 13. novembris

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.


Publicēts: 2017-03-02