Seminārs pedagogiem “Skolas pret naida runu”

Latvijas Cilvēktiesību centrs un Līdzdalības platforma aicina Rīgas pedagogus uz divu dienu semināru “Skolas pret naida runu!”, kas notiks Rīgā 2019. gada 23. un 25. oktobrī.

Semināra mērķis ir padziļināt skolotāju izpratni par neiecietības un naida runas jautājumiem, to rašanās iemesliem, ietekmi uz savstarpējām attiecībām, un dažādām sekām. Seminārā īpaša uzmanība tiks pievērsta metodoloģijai darbā ar skolēniem, dažādu metožu izskatīšanai un analīzei. Semināra rezultātā pedagogi spēs izmantot iegūtas zināšanas un metodes veidojot praktiskās aktivitātes ar skolēniem par šiem jautājumiem izglītības un audzināšanas procesa laikā vai atbilstoši reaģējot uz šādām iespējamām izpausmēm skolā.

Semināru vadīs Latvijas Cilvēktiesību centra un Līdzdalības platformas eksperti cilvēktiesību un cilvēktiesību izglītības jautājumos, izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes.

Seminārs ir domāts pedagogiem, klases audzinātājiem, sociāliem pedagogiem, skolas psihologiem, kā arī sociālo zinību pasniedzējiem.

Semināra dalībniekiem tiks nodrošinātas kafijas pauzes, pusdienas un visi nepieciešamie apmācību materiāli, kā arī tiks izsniegti apliecinājumi par dalību 2 dienu seminārā.

Semināram var pieteikties līdz 7. oktobrim aizpildot pieteikuma anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwC5ifcXyzjbtIyyxW2rd26QhjvHJTVNIE3yJcmilfgLaQjQ/viewform

Lūgums ņemt vērā, ka divu dienu apmeklējums ir obligāts.

Apstiprināti semināra dalībnieki tiks informēti par semināra norises vietu.

Papildu informāciju var saņemt, sazinoties ar projekta vadītāju Jekaterinu Tumuli pa e-pastu jekaterina@humanrights.org.lv vai tālruni 67039290.

 

Seminārs tiek organizēts Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītā projekta “Skolas pret naida runu!” Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Projekta mērķis ir celt jauniešu izpratni par tolerances un cilvēktiesību jautājumiem un reaģēšanas iespējam uz neiecietības, īpaši naida runas izpausmēm, tādejādi veicinot tolerantu un vienlīdzīgu attieksmi pret dažādām grupām un to integrāciju sabiedrībā.

Vairāk par projektu: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/projekts-skolas-pret-naida-runu-471/

Pielikumi

Publicēts: 2019-09-17