Projekts: "Skolas pret naida runu"

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar ekspertiem no biedrības “Līdzdalības platforma” uzsāk Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītā projekta "Skolas pret naida runu” īstenošanu.

Projektā ir paredzēts veikt izglītojošās aktivitātes skolās par neiecietības un naida runas jautājumiem, īpaši attīstot skolēnu spējas reaģēt uz naida runas izpausmēm internetā. Projekta ietvaros tiks organizēti 7 apmācību semināri skolēniem ar mērķi celt izpratni par neiecietības jautājumiem, sekmējot tolerantu un vienlīdzīgo attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām, ka arī to iekļaušanu sabiedrībā, tostarp mācību iestādēs. 

2019. gada oktobrī, tiks organizēts viens divu dienu apmācību seminārs skolotājiem ar mērķi padziļināt to izpratni par neiecietības un naida runas jautājumiem. Iegūtās zināšanas skolotāji varēs izmantot darbā ar skolēniem – iekļaujot šos jautājumus savā mācību programmā, tādējādi, izglītojot par šiem jautājumiem pēc iespējas plašāku jauniešu skaitu. Papildus, skolotājiem tiks sagatavots un izdalīts apkopojums par metodēm, kuras var izmantot darbā ar skolēniem.  Projekts turpinās sekmīgi uzsāktas 2017. gadā īstenota projekta “Saki Nē naida runai!” aktivitātes.

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 15. marts – 2019. gada 31. oktobris.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Publicēts: 2019-04-08