Cilvēktiesības Latvijā 2000. gadā.

2000. gadā aktuālākās cilvēktiesību problēmas bija savstarpēji saistītas: lielais neizskatīto lietu skaits tiesās un garie apcietinājuma termiņi, īpaši nepilngadīgo gadījumā. 2000. gadā Latvijā tika novērota skaitliski nelielo latviešu un krievu nacionāli ekstrēmistisko grupējumu aktivizēšanās, taču tiesībsargājošās institūcijas enerģiski reaģēja uz to aktivitātēm.

Galvenie panākumi 2000. gadā bija novērojami likumdošanas jomā. Saeima liberalizēja "Likumu par Satversmes tiesu", kas tagad dos iespēju arī indivīdiem iesniegt prasību Latvijas visprogresīvākajā, taču līdz šim maz izmantotajā tiesā. Pēc nopietnām diskusijām Ministru Kabinets pieņēma "Valsts valodas likuma" noteikumus, kuri pamatā atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

Rīga, 2001
Autori: 
Nils Muižnieks, Anhelita Kamenska, Ieva Leimane, Sandra Garsvāne
Finansiālais atbalsts: Atvērtās sabiedrības institūts (Budzpešta)

Pielikumi

Publicēts: 2004-01-17