Projekts: Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija

2013.gada septembrī Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar “Latvijas Cilvēktiesību centru” uzsācis darbu pie projekta “Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija” aktivitātes “Salīdzinošās judikatūras analīzes veikšana starp dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm”.

Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt pētījumu, publicēt un prezentēt pārskatu par „Situācijas testēšanas un statistikas kā diskriminācijas pierādīšanas metodes izmantošanu atsevišķās Eiropas Savienības dalībvalstīs”, kā arī rekomendāciju izstrādi politikas veidotājiem. Aktivitātes ietvaros plānots arī pārskats par tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanu diskriminācijas gadījumos Latvijā un atsevišķās ES dalībvalstīs.

"Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu". Kopējā piešķīruma summa ir 15,500 EUR.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas “PROGRESS 2007-2013” sadaļas “Diskriminācijas apkarošana un dažādība” ietvaros.

Kontaktinformācija: Anhelita Kamenska, angel@humanrights.org.lv , tālrunis: 67039312

Plašākā informācija par projektu

Projekta publikācijas:

Salīdzinošās judikatūras analīzes veikšana starp dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm:

"Statistikas datu izmantošana diskriminācijas pierādīšanai"

"Situācijas testēšanas izmantošana diskriminācijas pierādīšanai"

Publicēts: 2013-10-21