Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences

Projekta mērķis ir pilnveidot un īstenot apmācību kursu ciklu starpkultūru un daudzveidības kompetenču pilnveidošanai publiskās pārvaldes speciālistiem un pedagoģiskajam personālam. Projekts gan saturiski, gan darbības formu ziņā turpina LCC iesākto darbu imigrantu integrācijas jomā.

Projekta ietvaros plānots:

 •  pilnveidot apmācību kursu ciklu „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” starpkultūru un daudzveidības prasmju uzlabošanai;
 • organizēt četrus divu dienu apmācību seminārus publiskās pārvaldes speciālistiem un vispārizglītojošos skolu pedagogiem;
 • organizēt kapacitātes celšanas apmācību projektā iesaistītajiem darbiniekiem un izglītības jomas profesionāļiem;
 • izstrādāt metodisko materiālu pedagogiem, tādējādi uzlabojot pedagogu spējas strādāt starpkultūru vidē.

Projekta ilgums ir 4.5 mēneši - no 12.02.2014. līdz 30.06.2014.

Projekta kopējais budžets ir EUR 27 327,48

 Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs". 

Projekta „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2012/2./1) tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Informācija par projektā „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences” (Nr. IF/2012/2./1) paveikto no 2014.gada 12. februāra līdz 2014.gada 31. martam:

 • Īstenoti projekta vadības pasākumi;
 • Uzsākts darbs pie apmācību kursa „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” saturiskās un metodoloģiskās pilnveidošanas;
 • Uzsākts darbs pie apmācību semināru plānošanas, t.sk. ārvalstu un nacionālo ekspertu apzināšanas.
 • Uzsākts darbs pie metodiskā materiāla sagatavošanas pedagogiem par starpkultūru un daudzveidības jautājumiem.
 • Notikusi projekta darbinieku ikmēneša tikšanās.

AR PROJEKTU SAISTĪTIE JAUNUMI:

 

Informācija par projektā „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences” (Nr. IF/2012/2./1) paveikto no 2014.gada 1. aprīļa līdz 2014.gada 30. aprīlim:

 • Īstenoti projekta vadības pasākumi;
 • Turpinājās darbs pie apmācību kursa „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” saturiskās un metodoloģiskās pilnveidošanas;
 • Noteikti mācību kursa „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences” ieviešanas datumu: apmācību kurss pedagogiem 30. aprīlī un 7. maijā (Rīgā); apmācību kurss publiskās pārvaldes darbiniekiem Liepājā 20. un 21. maijs; apmācību kurss publiskās pārvaldes darbiniekiem Daugavpilī 27. un 28. maijs; apmācību kurss publiskās pārvaldes darbiniekiem Rīgā 3. un 4. maijs;
 • Norit darbs pie kapacitātes celšanas apmācību kursa sagatavošanas;
 • Turpinājās darbs pie metodiskā materiāla sagatavošanas pedagogiem par starpkultūru un daudzveidības jautājumiem.

Notikusi projekta darbinieku ikmēneša tikšanās.

Informācija par projektā „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences” (Nr. IF/2012/2./1) paveikto no 2014.gada 1. maija līdz 2014.gada 30. maijam:

 • Īstenoti projekta vadības pasākumi;
 • Turpinājās darbs pie apmācību kursa „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” saturiskās un metodoloģiskās pilnveidošanas;
 • Novadīti trīs divu dienu apmācību kursi „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences”:

-         pedagogiem 30. aprīlī un 7. maijā (Rīga). Piedalījās 29 dalībnieki: 20 no Rīgas un 9 no reģiona skolām: Carnikavas, Mālpils, Jelgavas, Taurupes, Suntažiem, Baldones;

-         publiskās pārvaldes darbiniekiem 20. un 21. maijs (Liepāja). Piedalījās 31 dalībnieks: 29 no Liepājas un 2 no Grobiņas;

-         publiskās pārvaldes darbiniekiem 27. un 28. maijs (Daugavpilī). Piedalījās 24 dalībnieki: 6 no Rēzeknes, 8 no Krāslavas, 7 no Daugavpils, 2 no Daugavpils novada un 1 no Līvānu novada.

 • Norit darbs pie kapacitātes celšanas apmācību semināru pedagogiem “Starpkultūru izglītība un migrācijas jautājumi” gatavošanas, kas Emir.prof. Dr.habil. psych. Josef Held (Vācija, Ebeharda Universitāte Tībingene) vadībā notiks 13. jūnijā (Rīga);
 • Turpinājās darbs pie metodiskā materiāla sagatavošanas pedagogiem par starpkultūru un daudzveidības jautājumiem.
 • Notikusi projekta darbinieku ikmēneša tikšanās.

Informācija par projektā „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences” (Nr. IF/2012/2./1) paveikto no 2014.gada 1.jūnija līdz 2014.gada 30. jūnijam:

 • Īstenoti projekta vadības pasākumi;
 • Novadīts pēdējais divu dienu apmācību kurss „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences”  publiskās pārvaldes darbiniekiem 3. un 4. jūnijā (Rīga). Piedalījās 27 dalībnieki: 15 no Rīgas, 12 no Ventspils, Jelgavas, Jelgavas novada, Lielvārdes, Ķekavas, Salaspils, Preiļiem, Siguldas;
 • 13. jūnijā, Rīgā, novadīts kapacitātes celšanas apmācību semināru pedagogiem “Starpkultūru izglītība un migrācijas jautājumi”,  kura vieslektors bija  Emir.prof. Dr.habil. psych. Josef Held (Vācija, Ebeharda Universitāte Tībingene)  Seminārā piedalījās 29 dalībnieki: Latvijas Universitātes, Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes profesori un pētnieki, Latviešu valodas aģentūras pārstāvji, vispārizglītojošo skolu pedagogi, LU pedagoģijas doktoranti un maģistranti, latviešu valodas pasniedzēji pieaugušajiem un Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāvji;
 • Sagatavots Metodiskais materiāls pedagogiem jauniebraukušo skolēnu un viņu ģimeņu iekļaušanās sekmēšanai „Ikviens ir gaidīts skolā!”. Materiāls nosūtīts mērķa grupai un publicēts LCC mājas lapā.
 • Notikusi projekta darbinieku ikmēneša tikšanās

Noslēdzies mācību kursu cikls „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences”

Novadīts kapacitātes celšanas apmācību seminārs pedagogiem “Starpkultūru izglītība un migrācijas jautājumi”

Metodiskais materiāls pedagogiem jauniebraukušo skolēnu un viņu ģimeņu iekļaušanās sekmēšanai „Ikviens ir gaidīts skolā!”

Publicēts: 2014-05-30