Projekti

Latvijas Cilvēktiesību centrs uzsāk programmas “PuMPuRS” projekta “Droša skolas vide ikvienam” īstenošanu

Latvijas Cilvēktiesību centrs uzsāk  programmas “PuMPuRS” projekta “Droša skolas vide ikvienam” īstenošanu

Projekta vispārējs mērķis ir skolas sociālās vides uzlabošana, lai veicinātu skolēnu motivāciju turpināt mācību procesu un līdzdarboties gan skolas, gan ārpus skolas aktivitātēs. Labvēlīgas un iekļaujošās vides uzlabošana tiks veicināta caur saliedētības stiprināšanas un aizspriedumu mazināšanas aktivitātēm, veidojot izpratni par to ietekmi uz savstarpējām attiecībām.

Publicēts : 2019-10-01 Lasīt vairāk...