Projekti

Projekts “Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne”

Projekts “Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne”

2023. gada 8. oktobrī Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) atzīmēs 30 gadus kopš tā izveides. Kopš dibināšanas LCC ir strādājies ar dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, pievēršot pastiprinātu uzmanību konkrētajā laika periodā aktuālākām problēmām, kuru risināšanā ir nepieciešama nevalstisko organizāciju iesaiste. Cilvēktiesības ir ikvienas demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatvērtība. Taču prakse rāda, ka cilvēktiesības ir nepārtraukti pakļautas riskam, jo sevišķi dažādu krīžu laikos, kad tās cieš visvairāk. To sevišķi spilgti ilustrē pēdējo gadu izaicinājumi – Covid-19 pandēmija un ar to saistīti ierobežojumi, migrantu krīze uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, Krievijas iebrukums Ukrainā un tā sekas, ko izjūt arī Latvijas iedzīvotāji. Krīžu laikos pieaug arī populisms, un cilvēktiesību jautājumi tiek izmantoti arī politiskajās cīņās, nereti mēģinot tos devalvēt. 

Publicēts : 2023-01-25 Lasīt vairāk...

Projekts "Kopā pret dezinformāciju un naida runu"

Projekts "Kopā pret dezinformāciju un naida runu"

2020.gads ir uzskatāmi parādījis, ka krīzes situācija var ne tikai vienot sabiedrību, bet diemžēl arī vairot neiecietību. Dezinformācija ir viens no faktoriem, kas veicina neiecietības un naida runas pieaugumu pret atsevišķām sociālām un etniskām grupām. Tādēļ projekta mērķis ir mazināt neiecietības izpausmes un veicināt saliedētas sabiedrības veidošanu, ceļot jauniešu izpratni par dezinformācijas un naida runas negatīvo ietekmi, attīstot viņu kritisko domāšanu un medijpratību. 

Publicēts : 2021-03-02 Lasīt vairāk...

Aktīvi Eiropas pilsoņi pret naida runu

Aktīvi Eiropas pilsoņi pret naida runu

Projekta mērķis ir veicināt jaunās Eiropas pilsoņu paaudzes izpratni par naida runas ietekmi uz demokrātisko līdzdalību un Eiropas vērtībām. Naida runu bieži izmanto kā instrumentu, lai vērstos pret dažādām mazāk aizsargātām grupām, jo īpaši minoritātēm, migrantiem un bēgļiem. Tas veicina viņu atsvešinātību un atstumtību, kas noved pie marginalizācijas. Šādi vēstījumi vājina demokrātiju un stiprina populistu un eiroskeptiķu pozīcijas.

Publicēts : 2020-03-02 Lasīt vairāk...