ŽURNĀLISTIKAS BALVA 2005

Lai apzinātu žurnālistu ieguldījumu sabiedrības izpratnes veidošanā par dažādības priekšrocībām un cīņu pret diskrimināciju darba vietā, Eiropas Komisija plāno organizēt otro žurnālistikas balvu “Par dažādību. Pret diskrimināciju” par darbiem žurnālistikā, kas publicēti 2005.gadā.

Drukāto, elektronisko mediju žurnālisti, kā arī foto žurnālisti no 25 ES dalībvalstīm tiek aicināti iesniegt publikācijas par jautājumiem saistībā ar diskrimināciju, pamatojoties uz rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju un ticību, vecumu, īpašajām vajadzībām un seksuālo orientāciju, un, kas veicina daudzveidību darba vietā.

2005.gadā pirmo reizi žurnālistikas balva tiks noteikta divās dažādās balvu kategorijās:

  1. Drukāto un interneta mediju žurnālistika.
  2. Foto žurnālistika.
 
http://journalistaward.stop-discrimination.info/?id=3811

Publicēts: 2005-07-25