Par Latvijas Cilvēktiesību centra direktora pienākumu izpildītāju ir iecelta Anhelita Kamenska

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) informē, ka sākot ar 2011.gada 13. februāri par LCC direktora pienākumu izpildītāju ir iecelta Anhelita Kamenska. Izmaiņas LCC vadībā notikušas sakarā ar līdzšinējās direktores Ilzes Brands-Kehres stāšanos jaunā - EDSO Augstā komisāra nacionālo minoritāšu jautājumos biroja (Hāgā) vadītājas amatā. Ilze Brands-Kehre vadīja Centru no 2002.gada novembra

Anhelita Kamenska ir viena no LCC dibinātājām un Centrā strādā kopš 1993.gada. A.Kamenska ir strādājusi arī Sorosa fondā – Latvija un sabiedriskās politikas centrā „Providus”, kur vadīja programmas, kas bija saistītas ar ieslodzījumu vietu un policijas reformu, alternatīvu brīvības atņemšanai (īpaši piespiedu darbu) ieviešanu, probācijas dienesta attīstību, kā arī cietušo tiesību aizstāvību. 1996.gadā A. Kamenska kā eksperte piedalījās EDSO Augstā komisāra nacionālo minoritāšu jautājumos darba grupā, kas izstrādāja Oslo rekomendācijas par minoritāšu valodu lietošanu publiskā un privātā sfērā. No 2000.-2004.gadam A.Kamenska bija Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas locekle. 2005.gadā viņa saņēma Sabiedrības integrācijas fonda Atzinības rakstu par etniskās integrācijas veicināšanu.

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) dibināts 1993. gadā un ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas nodarbojas ar plašu cilvēktiesību jautājumu loku, t.sk. cilvēktiesībām slēgtajās iestādēs, sabiedrības integrācijas, pret-diskriminācijas, iecietības, patvēruma, u.c. jautājumiem. 

1998.gada maijā LCC saņēma Eiropas Savienības un ASV Demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības balvu. 2003.gada oktobrī starptautiska žūrija LCC piešķīra Maksa van der Stūla balvu - par ievērojamu ieguldījumu nacionālo minoritāšu situācijas uzlabošanā EDSO dalībvalstīs un spēju „sniegt autoritatīvu un objektīvu informāciju par cilvēktiesību ievērošanu un etniskajām problēmām Latvijā.”

Informācijai: 67039290

Publicēts: 2011-02-18