Latvijas Cilvēktiesību centrs aicina skolas pieteikties bezmaksas semināram skolēniem “Mēs un cilvēktiesības”.

Latvijas Cilvēktiesību centrs piedāvā vienas dienas bezmaksas semināru skolēniem, kura mērķis ir uzlabot jauniešu izpratni par cilvēktiesībām, to nozīmi un lomu.

Jaunieši iegūs labāku izpratni par tādām pamatvērtībām kā vienlīdzība un cieņa vienam pret otru un kāpēc šīs vērtības ir svarīgas ikdienas mijiedarbībā starp cilvēkiem, tostarp skolas vidē. Jauniešiem būs iespēja pārrunāt sabiedrībā aktuālus jautājumus no cilvēktiesību viedokļa un uzzināt par iespējām līdzdarboties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, tostarp brīvprātīgā darbā, veicinot cilvēktiesību ievērošanu. Semināru rezultātā jaunieši kļūs zinošāki par cilvēktiesībām, to vēsturi, nozīmi, lomu, savu un citu cilvēku tiesību aizsardzības iespējām.

Apmācības norisināsies interaktīvā veidā, izmantojot neformālās izglītības metodes, tādējādi iesaistot visus dalībniekus tēmas izzināšanā. Semināru vadīsLatvijas Cilvēktiesību centra un Līdzdalības platformas eksperti cilvēktiesību jomā.

Seminārs ir paredzēts vismaz 20 8.-12.klašu skolēniem (maksimālais dalībnieku skaits 30). Semināra ilgums – 4,5 astronomiskās stundas (3 daļas - 1,5 st. katra).

Semināru norises laiks: 2023.gada septembris – 2024.gada aprīlis.

Kā pieteikt skolu/klasi?

Viena skola var pieteikties vienam skolēnu semināram. Skolēnu grupa var sastāvēt gan no atsevišķas klases skolēniem, gan no dažādu klašu skolēniem.

Lai pieteiktu savu skolu vai klasi ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa līdz 2023. gada 14. jūnijam https://forms.office.com/r/LWRMKpkgkv

Minimālās tehniskās prasības semināra norisei:

Apmācībām ir nepieciešama telpa, kurā apmācību dalībnieki varēs brīvi pārvietoties (klase ar bīdāmiem galdiem vai aktu zāle), flipčart tāfele, dators ar projektoru.

Ņemot vērā, ka semināru skaits ir ierobežots, semināru organizatori veiks visu pieteikumu izvērtēšanu. Izvēloties pieteikumus, priekšroka tiks dota skolām no dažādiem Latvijas reģioniem un tām, kuras spēj nodrošināt semināra tehniskās prasības prasības (sk. augstāk). Semināra organizatori sazināsies ar apstiprinātiem pieteicējiem, lai saskaņotu semināra norisi un datumu.

 

Semināri tiek organizēti projektā “Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne”, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk par projektu:  https://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/projekts-cilvektiesibas-latvija-pagatne-tagadne-na-590/

Publicēts: 2023-05-31