Latvijas Cilvēktiesību centrs prezentējis pētījumu par situācijas testēšanas un statistikas datu izmantošanu diskriminācijas pierādīšanai”

Pētījums niedz pārskatu par situācijas testēšanu un statistikas datu izmantošanu kā potenciālu tiešās diskriminācijas pierādīšanas metodēm, lai sekmētu informētību un izpratni un veicinātu metožu izmantošanu Latvijā.

Pētījumā skaidrots situācijas testēšanas un statistikas datu  jēdziens un  izmantošanas nosacījumi. Tāpat apkopota informācija par tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurām jau ir plašāka pieredze šo metožu izmantošanā, t.sk. arī tiesvedībās.

Pārskata prezentācija notika otrdien, 15. aprīlī no plkst. 14.30 līdz 16.30 Sabiedrības integrācijas fonda 1. stāva zālē.

Prezentācijas laikā Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāves - Anhelita Kamenska un Sigita Zankovska-Odiņa iepazīstināja ar situācijas testēšanas jēdzienu, vēsturi, izmantošanu; situācijas testēšanas likumdošanu, pierādījumu pieņemamību, veicējiem, jomām, pamatiem; kā arī ar atsevišķu ES dalībvalstu piemēriem (Ungārija, Čehija, u.c.) un Latvijas pieredzi un perspektīvām.

Pētījums pieejams šeit

Prezentācija tiek rīkota projekta „Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" (Nr. JUST/2012/PROG/AG/AD/3730) ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu.

Pielikumi

Publicēts: 2014-04-15