Īstenots projekts “Saki NĒ naida runai!”

No šī gada 1. marta līdz 13. novembrim Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar ekspertiem no biedrības “Līdzdalības platforma” ir īstenojuši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu “Saki NĒ naida runai!”.

Projekta mērķis bija celt jauniešu izpratni par tolerances un cilvēktiesību jautājumiem un reaģēšanas iespējām uz neiecietības, īpaši naida runas, izpausmēm, tādējādi veicinot tolerantu un vienlīdzīgu attieksmi pret dažādām grupām un to integrāciju sabiedrībā.

Projekta ietvaros tika organizēti 10 apmācību semināri Rīgas skolēniem. Kopumā semināros piedalījās 275 skolēni gan no skolām ar latviešu valodas apmācību programmu, gan arī no mazākumtautību skolām. Starp skolām, kuras piedalījās semināros, bija viena vakara jeb maiņu vidusskola, viena ģimnāzija, viena profesionālā vidusskola un divas pamatskolas, kā arī 5 vidusskolas ar vispārējo izglītības programmu. Semināri notika Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā, Pļavnieku pamatskolā, Rīgas 51. vidusskolā, Anniņmuižas vidusskolā, Rīgas 88. vidusskolā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā, Pārdaugavas pamatskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas Ķengaraga vidusskolā un Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā. Semināru ietvaros caur formālām un neformālām izglītības metodēm jaunieši ir uzzinājuši, kādas ir neiecietības izpausmes un visbiežāk sastopamie pamati, kas ir naida noziegumi un naida runa, kāda ir to ietekme un sekas gan uz indivīdiem, gan uz sabiedrību kopumā. Tāpat jaunieši ir uzzinājuši par iespējamiem veidiem, kā var reaģēt uz naida runas izpausmēm gan internetā, gan ārpus tā.

 27. oktobrī papildus tika organizēts apmācību seminārs skolotājiem no Rīgas skolām par neiecietības un naida runas izpausmēm. Šī semināra mērķis bija celt skolotāju izpratni par neiecietības un naida runas jautājumiem, lai viņi iegūtās zināšanas varētu izmantot darbā ar skolēniem,  iekļaujot šos jautājumus savā mācību programmā un audzināšanas darbā, tādējādi, izglītojot par šiem jautājumiem pēc iespējas plašāku jauniešu skaitu.

Lai atbalstītu skolotājus, tika sagatavots mācību palīglīdzeklis par neiecietības un naida runas jautājumiem. Materiāls ir pieejams elektroniski 

Projekts tika līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Publicēts: 2017-11-13