Ēriks Treļs: Naida noziegumi Latvijā: kriminālatbildība un piemērotie sodi (2019)

Datubāze par naida runas un naida noziegumu jautājumiem » Ziņojumi, pētījumi, publikācijas » Dažādas publikācijas un raksti

Gads: 2021 | Ievietošanas datums: Dec. 15, 2021

2019. gada 5. martā Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību (The European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) publicēja Piekto ziņojumu par Latviju. Tajā, atsaucoties uz Tiesībsarga biroja un nevalstisko organizāciju sniegto informāciju, norādīts, ka naida kurināšanas upuri bieži vien neinformē policiju par notikušo, jo viņiem nav pārliecības par tiesībaizsardzības iestāžu vēlmi vai spēju efektīvi izmeklēt šos notikumus, tādēļ tiek rekomendēts Valsts policijai izveidot speciālu struktūrvienību darbam ar mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Rakstā tiek skaidrots, kā šajā jomā mainījusies situācija pēc ECRI Ceturtā ziņojuma publicēšanas. Darba mērķis –, analizējot par naida noziegumiem piemērotos sodus, konstatēt iespējamus problēmjautājumus un piedāvāt to risinājumus. Materiāls un metodes – temata analīze tiek veikta, izmantojot vispārīgās pētniecības metodes, piemēram, salīdzināšanu un apkopojumu, cēloņsakarību atklāšanu, analīzi un sintēzi, statistisko analīzi un iegūtās informācijas matemātisko apkopošanu, kā arī tiesību normu interpretācijas metodes.

Pielikumi

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.