Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra: Būt transpersonai Eiropas Savienībā LGBT Eiropas Savienības mēroga aptaujas datu salīdzinošā analīze (2015)

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Pētījumi un ziņojumi » Aptaujas par diskrimināciju

Gads: 2021 | Ievietošanas datums: Dec. 14, 2021

Pilnais ziņojums “Būt transpersonai Eiropas Savienībā” un šis kopsavilkums ir sagatavots, izmantojot aptaujā iegūtos pierādījumus, lai analizētu dzīves realitāti, kāda tā ir 6579 respondentiem, kuri sevi atzinuši par “transpersonām”; šis apzīmējums ir kopējs termins, kas ietver visus tos cilvēkus, kuri sevi identificē ar citu dzimumu un/vai savu dzimuma identitāti izsaka atšķirīgi no tā dzimuma, kas tiem piešķirts piedzimstot. Pētījuma rezultāti atklāj, ka transpersonas bieži saskaras ar pamattiesību pārkāpumiem: diskrimināciju, vardarbību un uzmākšanos, pie kam daudz lielākā mērā nekā citi aptaujas respondenti – lesbietes, geji vai biseksuāļi. 

Pielikumi

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.