Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts: Dzimumu līdztiesībasindekss 2019. gadam: Latvija (2019)

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Pētījumi un ziņojumi » Pētījumi par dzimumu līdztiesību

Gads: 2021 | Ievietošanas datums: Dec. 14, 2021

Katru gadu mēs nosakām katras ES dalībvalsts un visas ES vērtējumus, lai noskaidrotu, cik daudz tās atpaliek no dzimumu līdztiesības sasniegšanas. Indeksā izmanto skalu no 1 punkta līdz 100 punktiem, kur “1” nozīmē pilnīgu līdztiesības trūkumu, bet “100” nozīmē pilnīgu līdztiesību. Vērtējumu pamatā ir atšķirības starp sievietēm un vīriešiem un sasniegumu līmeņiem šādās sešās galvenajās jomās: darbs, nauda, zināšanas, laiks, vara un veselība. Latvija ar 59,7 punktiem no 100 punktiem ES dzimumu līdztiesības indeksā ierindojas 18. vietā. Tās vērtējums ir par 7,7 punktiem zemāks nekā ES vērtējums. Laikposmā no 2005. līdz 2017. gadam Latvijas vērtējums ir paaugstinājies par 6,3 punktiem (+1,8 punkti kopš 2015. gada). Tā ierindojas tādā pašā vietā kā 2005. gadā. 

Pielikumi

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.