Pārskats par attīstību naida noziegumu un naida runas novēršanā

Pārskats nepretendē uz visaptverošu kopsavilkumu par attīstību naida noziegumu un naida runas novēršanā pēdējās desmitgadēs, bet papildina esošo literatūru latviešu valodā un fiksē būtiskākās attīstības pēdējā laikā.

Pārskats  ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par “Pārskata par attīstību naida noziegumu un naida runas novēršanā” saturu atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

Pielikumi

Publicēts: 2015-10-28