Padomdevējs pacientu tiesībās: informācija garīgi slimajiem pacientiem un viņu radiniekiem

Pirmais padomdevējs garīgi slimo pacientu tiesībās ir  veidots saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem likumiem un ir paredzēts pacientiem un viņu radiniekiem. 

Latvijai ir saistošas arī daudzas starptautiskās juridiskās normas šajā jomā. Ar informāciju par starptautiskajiem standartiem un mehānismiem garīgi slimo tiesībās iespējams iepazīties cilvēktiesību organizācijās, kuru adreses norādītas brošūras beigās.

Brošūras sagatavošanā izmantots Somijas Garīgās veselības asociācijas (Finnish Mental Health Association) izdevums Ceļvedis pacienta tiesībās (A Guide to Patients Rights) un Latvijas Republikas Ārstniecības likums.

Rīga, 1999
Sastādītāja: Ieva Leimane
Finansiālais atbalsts: Zviedrijas Veselības aizsardzības apvienības Austrumeiropas komiteja

Pielikumi

Publicēts: 2004-01-10