Cilvēktiesības Latvijā 1999. gadā

Nepilngadīgo ilgstoša turēšana apcietinājumā, centieni ierobežot vārda brīvību, kā arī valdības nespēja piešķirt pietiekamu finansējumu, lai nodrošinātu sabiedrības integrācijas politikas līdzsvarotu ieviešanu, tādējādi apdraudot nesen panākto progresu mazākumtautību tiesību jomā, uzskatāmas par galvenajām cilvēktiesību problēmām Latvijā 1999. gadā.

Kā panākumi cilvēktiesību jomā atzīmējama nāvessoda atcelšana, piespiedu ārstniecības nodaļas atvēršana garīgi slimajiem pacientiem, kas izdarījuši smagus noziegumus, un ievērojams naturalizēto personu skaita pieaugums nepilsoņu vidū. 

Rīga, 2000
Autori: 
Nils Muižnieks, Anhelita Kamenska, Ieva Leimane, Sandra Garsvāne
Finansiālais atbalsts: Atvērtās sabiedrības institūts (Budapešta)

Pielikumi

Publicēts: 2004-01-12