Brošūra "Naida noziegumi"

Latvijas Cilvēktiesību centrs ir izdevis brošūru "Naida noziegumi".

Brošūrā skaidrots, kas ir naida noziegumi, kā par tiem ziņot, par palīdzības iespējām naida noziegumos cietušajiem (juridisko palīdzību, tiesībām pieprasīt kompensāciju, u.c.), kā arī sniegti noderīgi tālruņi un adreses.

Brošūra izdota, jo pēdējos gados Latvijā arvien biežāk novērojamas neiecietības izpausmes pret personām ar atšķirīgu ādas krāsu, etnisko izcelsmi, seksuālo orientāciju.

Brošūra ir izdota projekta “Naida noziegumu un neiecietības izpausmju mazināšana Latvijā” ietvaros ar ES finanšu instrumenta „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” grantu shēmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” finansiālu atbalstu.

 

Pielikumi

Publicēts: 2008-10-16