Brošūra "Diskriminācijas novēršana Latvijā"

Brošūra par diskriminācijas novēršanas attīstību Latvijā līdz 2007.gada sākumam.

Latvijas Cilvēktiesību centrs ar Nīderlandes Ārlietu ministrijas (MATRA programma) finansiālo atbalstu ir sagatavojis brošūru par diskriminācijas novēršanas attīstību Latvijā līdz 2007.gada sākumam, kurā iekļauts pārskats par likumiem, institūcijām un tiesu praksi.

Pielikumi

Publicēts: 2008-06-11