Vienoti pret neiecietību

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar ekspertiem no biedrības “Līdzdalības platforma” ir sācis īstenot Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu “Vienoti pret neiecietību”

Projekta mērķis ir celt jauniešu un pedagogu izpratni par tolerances un cilvēktiesību jautājumiem, vienlaikus mazinot stereotipus un aizspriedumus starp latviešu un mazākumtautību jauniešiem, veicinot to saliedētību un savstarpējo komunikāciju.

 2020. gada rudenī tiks organizēti 6 semināri dažādās Rīgas skolās, kuras īsteno izglītības programmas latviešu valodā un mazākumtautību izglītības programmas.  Semināru ietvaros jaunieši kopīgi veidos izpratni par toleranci kā vērtību un neiecietības novēršanas iespējam. Tādējādi sekmējot vispārēji tolerantu un vienlīdzīgu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām, kā arī to iekļaušanu sabiedrībā, tostarp mācību iestādēs. Caur projekta aktivitātēm tiks veicināti latviešu un mazākumtautību jauniešu savstarpējie kontakti, mazināti stereotipi un aizspriedumi vienam par otru.

2020.gada oktobrī tiks organizēts divu dienu apmācību seminārs pedagogiem ar mērķi padziļināt to zināšanas par stereotipu un aizspriedumu mazināšanu un tolerances veicināšanu skolās. 

 Pieteikšanās skolām, kurām ir interese piedalīties projektā 2020.gada septembrī un oktobrī, tiks izsludināta tuvākajām laikā.

 Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. marts – 2020. gada 15.novembris

 Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Publicēts: 2020-03-02