Sabiedrības līdzdalības veicināšana diskriminācijas un neiecietības novēršanā

Latvijas Cilvēktiesību centrs ir sācis īstenot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu “Sabiedrības līdzdalības veicināšana diskriminācijas un neiecietības novēršanā”.

Projekts vērsts uz NVO kapacitātes celšanu par diskriminācijas/neiecietības izpausmēm uz reliģiskās piederības pamata, situācijas apzināšanu ar ārvalstu studentu pieredzi un vajadzībām diskriminācijas/neiecietības mazināšanā, lai liktu pamatu LCC darbības stratēģijas izstrādei šajās jomās.

Projekta tiešās mērķa grupas ir NVO, kas strādā pret-diskriminācijas un neiecietības novēršanas jomā, t.sk. LCC, NVO, kuru darbs saistīts ar mazaizsargātām grupām, kas pakļautas diskriminācijas/neiecietības riskam, imigrantu NVO, un ārvalstu studenti.

Projekts paredz LCC stratēģijas izstrādi pret-diskriminācijas un neiecietības novēršanai un sadarbībai ar citām NVO 2016. -2019. gadiem; semināru/apaļo galdu NVO, t.sk. imigrantu NVO, par Latvijai aktuālajiem jautājumiem, kas skar diskrimināciju, neiecietību, tostarp uz reliģiskās piederības pamata, NVO prioritātēm un sadarbības iespējām; tikšanos ar ārvalstu studentiem un imigrantu NVO, lai apzinātu ārvalstu studentu situāciju un vajadzības savu tiesību aizstāvībā, kā arī informēt viņus par šādām iespējām.

Projekts veicinās LCC un citu NVO kapacitātes celšanos aktuālos diskriminācijas un neiecietības novēršanas jautājumos, tostarp diskriminācijas uz reliģiskās piederības pamata atpazīšanā, kā arī turpmāko sadarbību NVO starpā. Tiks veicināta imigrantu/jaunpienācēju NVO iesaiste pret-diskriminācijas un neiecietības novēršanā, kā arī ārvalstu studentu līdzdalība savu interešu aizstāvībā. Projekts veicinās mērķtiecīgāku LCC projektu plānošanu nākotnē, balstoties uz izstrādāto stratēģiju un mērķa grupu vajadzībām, pievēršoties jaunajiem izaicinājumiem globālo procesu un dažādības pieauguma kontekstā.

Projekta īstenošanas laiks ir 1.06.2016 – 31.10.2016.

Projektu tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem NVO fonda ietvaros. 

Publicēts: 2016-06-13