Nostiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti

Projektu „Nostiprinot LCC pretdiskriminācijas kapacitāti”, kura ilgtermiņa mērķis ir sekmēt pretdiskriminācijas apziņas paaugstināšanu Latvijā un nostiprināt Latvijas NVO pretdiskriminācijas kapacitāti, finansē Nīderlandes Ārlietu ministrija (MATRA programma) un īsteno LCC sadarbībā ar Nīderlandes Helsinku Komiteju (NHC).

Projekta īstenošanas periods ir no 2003.gada augusta līdz 2006.gada augustam.

Projekta mērķi ir :

1. paaugstināt zināšanas un informētību par galvenajiem aktieriem Latvijas sabiedrībā saskaņā ar Eiropas likumdošanu un praksi nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes jomā;

2. sagatavot nozīmīgu NVO aktīvistu grupu ar dziļu izpratni pretdiskriminācijas problēmās, lai paaugstinātu kopējo kapacitāti attiecībā uz šo problēmu risināšanu Latvijā;

3. palielināt sabiedrības informētību attiecībā uz diskriminācijas problēmām;

4. palielināt resursus prāvu izskatīšanai, lai apkarotu diskrimināciju;

5. stimulēt likumdošanas attīstību un lobēt valdības noteikumu ieviešanu pretdiskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes jomā.

Galvenās projekta mērķa grupas ir sabiedrības daļa, kas visbiežāk tiek pakļauta diskriminācijai (etniskās minoritātes, sievietes un cilvēki ar invaliditāti, pensionāri, seksuālās minoritātes un NVO, kas pārstāv šīs grupas), kā arī personas, kas tieši saistīti ar pretdiskriminācijas likumdošanas normu ieviešanu praksē (valsts un pašvaldību amatpersonas, parlamenta pārstāvji, tiesneši, prokurori, advokāti, ierēdņi, žurnālisti un uzņēmēji).

Projekta aktivitātes ietver:

1. 3 divu dienu apmācības seminārus par ES pretdiskriminācijas likumdošanu un stratēģijām diskriminācijas apkarošanai,

2. sešus seminārus reģionālo NVO pārstāvjiem,

3. divas mācību vizītes;

4. juridiskās konsultācijas par diskriminācijas jautājumiem,

5. brošūras par daudzveidību masu medijos izstrādi.

Projekta ietvaros realizētās aktivitātes:
Seminārs „Naida noziegumi – policijas loma un pieredze”
Seminārs „Miermīlīgi protesti, naids un sabiedrības kohēzija: politika, policijas loma un likumdošana. Rīgas un Amsterdamas pieredze”
Konference „Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā”

Saistītās publikācijas:
Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos

Publicēts: 2007-01-04