ZIEDOT

Jūs varat atbalstīt Latvijas Cilvēktiesību centra darbību: 

Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga LV 1010
Reģ.nr. 40008005203
Swedbank, S.W.I.F.T HABA LV22
konta Nr. LV86HABA000140J030287

Publicēts: 2015-12-22