Turpinājuma seminārs NVO un arodbiedrībām „Diskriminācijas novēršana”

Turpinājuma seminārs NVO un arodbiedrībām „Diskriminācijas novēršana” ir daļa no Eiropas Komisijas finansētā projekta: Pret-diskriminācija un daudzveidības apmācība (VT/2006/009). Projektu īsteno Human European Consultancy (www.humanconsultancy.com) sadarbībā ar Migration Policy Group (www.migpolgroup.com) un tas tiek realizēts visās ES dalībvalstīs, kā arī Turcijā.

Latvijas Cilvēktiesību centrs ir šī projekta partneris un ir atbildīgs par divu dienu semināra organizēšanu Latvijā. Seminārs notiks 2008.gada 18.-19. martā Rīgā, viesnīcā “Konventa sēta”, Kalēju ielā 9/11. Semināru īstenos seši treneri no Latvijas, kurus šīm uzdevumam sagatavojusi starptautisko ekspertu komanda.

Pret-diskriminācijas apmācības seminārs NVO un arodbiedrību pārstāvjiem ir paredzēts kā turpinājums 2005.gada jūnijā un 2007.gada novembrī organizētajiem pret-diskriminācijas apmācības semināriem. Iepriekšējos semināros tika veicināta dalībnieku izpratne par diskriminācijas pamatjēdzieniem un NVO un arodbiedrību lomu diskriminācijas jautājumu risināšanā. Turpinājuma seminārs padziļinās iegūtās zināšanas diskriminācijas novēršanā.

Apmācības galvenie ar mērķi ir:

  • Stiprināt pirmajā apmācību posmā (2005. gada jūnijā un 2007. gada novembrī) iegūtās zināšanas un prasmes;
  • izmantojot gadījumu analīzi un citas apmācību metodes, kā arī veicinot sadarbības tīklu veidošanos, stiprināt NVO un arodbiedrību kapacitāti;
  • diskriminācijas gadījumu un situāciju atpazīšanā;
  • tiesisko un citu līdzekļu izmantošanā diskriminācijas novēršanai.

Semināra noslēgumā tiks izsniegti sertifikāti par semināra apmeklējumu. 

Lai pieteiktos semināram, lūdzam aizpildīt anketu un nosūtīt to līdz 2008. gada 5. martam uz e-pastu office@humanrights.org.lv , vai faksu +371 67039291, vai adresi: Latvijas Cilvēktiesību centrs, Alberta 13, 7. stāvs, Rīga, LV-1010, Latvija. Informācijas tālrunis: 67039293.

Semināra dalībniekiem no reģioniem tiek apmaksāti sabiedriskā transporta izdevumi un nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta dzīvošana viesnīcā

Pielikumi

Publicēts: 2008-02-28