SO "Paspārne" un Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas Pacientu padomes veikala "Paspārnīte" atklāšana 20.05.2004.

Ceturtdien, 2004. gada 20. maijā, plkst. 13.00 

Jēkabpils rajona Gārsenes pagasta “Gāršās”

Lai veicinātu personu ar psihiskās veselības traucējumiem veiksmīgu atgriešanos un iekļaušanos sabiedrībā un risinātu Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā esošo pacientu nodarbinātību, ar Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra un Sorosa fonda - Latvija finansiālo un konsultatīvo atbalstu ir izveidots veikals, kurā tūrisma sezonas laikā (Gārsenes pagastu gadā vidēji apmeklē 4000 tūristu, taču pašvaldības teritorijā nav neviena suvenīru veikala) tiks piedāvāti pacientu gatavotie suvenīri. Finansējums projektam piešķirts no Programmas Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimu interešu aizstāvībai 2003. gada līdzekļiem.

Pašreiz Latvijā personām ar psihiskās veselības traucējumiem ir minimālas iespējas saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus sabiedrībā. Alternatīvā aprūpe, personai ļauj saņemt rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai vai pat nepametot dzīvesvietu. Alternatīvās aprūpes formas var būt dažādas: tā var būt aprūpe mājās, individuālais sociālais darbs, dienas aprūpes centri, grupu dzīvokļi, atbalstītais darbs, mobilās psihiatriskās aprūpes komandas, integratīvās klases vispārizglītojošās skolās u.c.

Psihiatrisko pakalpojumu lietotājiem ir īpaši grūti atrast algotu darbu, lai varētu atjaunot un uzlabot savas prasmes un papildināt savu ikdienas izdevumu budžetu. Latvijā šobrīd arī trūkst apmācītu speciālistu, kas varētu uzņemties darbaudzinātāja funkcijas, lai personas ar psihiskās veselības traucējumiem varētu iesaistīties darbā. 

Projektā tiek nodarbināti 2 rehabilitācijas nodaļu pacienti, kuri darba vadītāja klātbūtnē strādās veikalā. Rokdarbus kopumā gatavo 53 slimnīcas pacienti, strādājot dažādās nodarbinātības grupās un apgūstot floristiku, aplikāciju veidošanu, gleznošanu, stikla apgleznošanu, šūšanu, kokapstrādi, pīšanu un keramiku.

Katrs darbā iesaistītais pacients par savu ieguldīto darbu saņems nelielu atalgojumu. Nākotnē veikaliņš būs papildus nodarbinātības iespēja Gārsenes pagasta centrā topošās grupu mājas iemītniekiem - personām ar psihiskās veselības traucējumiem, kas būs izgājuši rehabiltācijas posmu Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

Sīkākai informācijai zvanīt projekta direktorei Skaidrītei Pudānei – 9154838 vai 5269448.

Publicēts: 2004-05-18