"Sievietes pret vardarbību Eiropā" (WAVE) un partnerorganizācijas aizsāk kampaņu Step Up! Kampaņa par sieviešu, kas cietušas no vardarbības, un viņu bērnu tiesībām saņemt atbalstu un aizsardzību

Lai gan katra trešā sieviete Eiropā ir cietusi no fiziskas vai seksuālas vardarbības, valstis, kurās šīs sievietes maksā nodokļus, nenodrošina pietiekamu pieeju specializētiem atbalsta pakalpojumiem. Tikai 15 no 46 Eiropas valstīm ir specializēta atbalsta tālruņa līnija, un Eiropā trūkst vairāk nekā 47 000 sieviešu patvēruma vietu. Nav pieejami atbalsta centri izvarošanas un seksuālās vardarbības upuriem. "Daudzās Eiropas valstīs netiek pietiekami ieguldīts specializētu atbalsta pakalpojumu nodrošināšanā, tādēļ sievietēm nav, kur vērsties pēc atbilstošas palīdzības. Mēs aicinām ES varas institūcijas, vietējās valdības un citas ieinteresētās sabiedrības puses spert soļus un ieguldīt vairāk, lai izbeigtu vardarbību pret sievietēm!" (Rosa Logara, WAVE prezidente)

Šodien "Sievietes pret vardarbību Eiropā" (Women Against Violence Europe, WAVE) aizsāk Eiropas mēroga kampaņu Step Up! Nākamo divu gadu laikā WAVE dalībnieki veicinās sieviešu, kas ir cietušas no vardarbības, un viņu bērnu tiesības piekļūt atbalstam un aizsardzībai visā Eiropā. Vardarbība pret sievietēm un meitenēm vēl aizvien ir pats izplatītākais cilvēktiesību pārkāpumu veids, un tā var būt nāvējoša – 2012. gadā aptuveni 47 % no visām sieviešu slepkavībām izdarīja kāds ģimenes loceklis vai intīms partneris.

Nepietiekamo ieguldījumu atbalsta pakalpojumos veicina plaši izplatītā upuru vainošana, kas ietekmē arī to, cik reti tiek ziņots par vardarbību. Lielākajā daļā sabiedrību vardarbība teorētiski ir aizliegta, taču praktiski tā tiek pieļauta, tādēļ sievietēm nav citu iespēju, kā paciest atkārtotu vardarbību. Šīs atkārtotās vardarbības sekas ietekmē mūs visus. Atbalsta pakalpojumi ir būtiski nepieciešami, lai iedrošinātu sievietes un viņu bērnus vērsties pēc palīdzības un nodrošinātu dzīvi bez vardarbības. Tādēļ mēs aicinām Eiropas sabiedrību palielināt ieguldījumu specializētos atbalsta pakalpojumos, kas veicina sieviešu tiesību ievērošanu un spēj kaut ko mainīt.

Septiņas Latvijas organizācijas, kas strādā ar sievietēm, kuras cietušas no vardarbības un viņu bērniem, kā arī nodarbojas ar šo sieviešu tiesību aizsardzību, pievienojas WAVE rīkotajai kampaņai.

Piedaloties WAVE Step Up! kampaņā, mūsu mērķi Latvijā ir:

- veicināt sabiedrības izpratni par seksuālās vardarbības problēmas nozīmību;

-  veicināt atbalsta centru izveidi sievietēm un meitenēm, kuras ir cietušas no izvarošanas vai seksuālas varadarbības;

- veicināt adekvātu Stambulas konvencijas būtības izpratni sabiedrībā un pretoties demagoģiskiem tās skaidrojumiem.

 

Centrs "Dardedze"

Ģimenes krīzes centrs "Mīlgrāvis"

Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes"

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Latgales psiholoģiskais centrs "Valentia"

Resursu centrs sievietēm "Marta"

Zantes ģimenes krīzes centrs

 

Sīkāka informācija par iespējām atbalstīt kampaņu vai pievienoties tai -

WaveStepUpLatvia@gmail.com

Informācija par kampaņu angļu valodā - www.wave-network.org   

 

 

Fakti, kas demonstrē specializētu atbalsta pakalpojumu pieejamības trūkumu (WAVE pētījums 2015. gadā):

  • Tikai 15 no 46 Eiropas valstīm ir nodrošināts bezmaksas diennakts atbalsta tālrunis.
  • Saskaņā ar Eiropas Padomes standartiem Eiropā ir nepieciešami vēl vairāk nekā 47 000 sieviešu patvēruma vietu, it sevišķi ES dalībvalstīs, kas iestājušās pēc 2004. gada un valstīs, kas nav iestājušās ES.
  • Lielākajā daļā valstu, tai skaitā Latvijā, nav pieejami atbalsta centri sievietēm un meitenēm, kas ir cietušas no izvarošanas vai seksuālas vardarbības.

Publicēts: 2015-12-22