Seminārs “Pilsoniskās sabiedrības, tiesībsargājošo iestāžu un cietušo atbalsta organizāciju sadarbība” Tallinā

12. aprīlī 7 dalībnieki no Latvijas piedalījās seminārā “Pilsoniskās sabiedrības, tiesībsargājošo iestāžu un cietušo atbalsta organizāciju sadarbība” Tallinā. Seminārs tika organizēts projektā “Policijas un NVO sadarbība cīņā ar naida noziegumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.”

Seminārs ir pulcējis triju Baltijas valstu – Igaunijas, Lietuvas un Latvijas tiesībsargājošo iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, tostarp Latvijas Valsts policijas, Rīgas pašvaldības policijas, biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem”, biedrības “Skalbes”, RSU Ārvalstu studentu asociācijas, un Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāvjus. Seminārā piedalījās eksperti no Portugāles un Lielbritānijas. Lisabonas policijas galvenais inspektors Sérgio Saldanha stāstīja par Lisabonas policijas labo praksi un pieredzi cīņā ar naida noziegumiem. Savukārt, Lielbritānijas NVO “GALOP” eksperts naida noziegumu jautājumos Nick Antjoule dalījās savas organizācijas pieredzē sadarbības veidošanā ar tiesībsargājošām iestādēm un dažādu kopienu pārstāvjiem, kā arī cietušo atbalsta aktivitātēm.

Projektu “Policijas un NVO sadarbība cīņā ar naida noziegumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” īsteno Igaunijas Cilvēktiesību centrs (Estonian Human Rights Centre) sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru, Lietuvas Cilvēktiesību monitoringa institūtu (Human Rights Monitoring Institute), Lietuvas personu ar invaliditāti asociāciju (Lithuanian Disability Forum). Projekta mērķis ir sekmēt sadarbību starp NVO un tiesībsargājošām iestādēm cīņā ar naida noziegumiem, lai veicinātu ziņošanu par naida noziegumiem un uzlabotu to izmeklēšanu, kā arī kopumā vairotu cietušo uzticību tiesībsargājošām iestādēm. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un LR Kultūras Ministrija.

Publicēts: 2019-04-15