Seminārs pedagogiem “Mēs un cilvēktiesības”

Latvijas Cilvēktiesību centrs aicina skolu pedagogus uz bezmaksas divu dienu tiešsaistes semināru “Mēs un cilvēktiesības”, kas notiks 2024. gada 12. un 13. martā.

Semināra mērķis ir padziļināt skolotāju izpratni par cilvēktiesībām un aplūkot dažādas metodes, kā interesanti un interaktīvi runāt ar skolēniem par dažādiem sarežģītiem jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām. Īpaša uzmanība seminārā tiks pievērsta metodoloģijai darbā ar skolēniem, dažādu metožu izskatīšanai un analīzei. Seminārā tiks izmantotas formālās un neformālās izglītības metodes, kas paredz katra dalībnieka aktīvu līdzdalību.

Semināra rezultātā pedagogi spēs izmantot jauniegūtās zināšanas un metodes, lai turpmāk skolēnu izglītības un audzināšanas procesā iekļautu praktiskas un interaktīvas aktivitātes par cilvēktiesību jautājumiem.

Seminārā tiks apskatītas tēmas, kas skar:

- cilvēktiesību jēdzienu, cilvēktiesību vēsturi un attīstību, tostarp to attīstību pasaulē, Eiropā un Latvijā, cilvēktiesību paaudzes;

- galvenos starptautiskos cilvēktiesību dokumentus, tostarp ANO, Eiropas Padomes, un Eiropas Savienības līmenī, kā arī Latvijā jeb Satversmē ierakstītās pamattiesības;

- cilvēktiesību ierobežošanas priekšnoteikumus un aizsardzības mehānismus;

- dažādu tiesību tvērumu, nozīmi, īstenošanas un ierobežošanas priekšnoteikumus un tiesību aizsardzības mehānismus.

Seminārā diskutēsim par dilemmām, kuras pastāv saistībā ar cilvēktiesību īstenošanu gan Eiropas, gan Latvijas mērogā.

Semināru vadīs Latvijas Cilvēktiesību centra un Līdzdalības platformas eksperti cilvēktiesībās un cilvēktiesību izglītības jautājumos.

Seminārā ir aicināti piedalīties sociālo zinību skolotāji, vēstures skolotāji, sociālie pedagogi, mācību metodiķi, klases audzinātāji, kuratori un visi skolotāji, kas strādā vai plāno strādāt ar cilvēktiesību tēmu.

Lai piedalītos seminārā dalībniekam ir nepieciešams dators ar video kameru un mikrofonu.

Semināram var pieteikties līdz 4. martam, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/fd71YdEkJR4ttD1b8

Lūgums ņemt vērā, ka divu dienu apmeklējums ir obligāts. Semināra dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi par dalību seminārā.

Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ir ierobežots, semināra organizētāji veiks dalībnieku atlasi, kas balstīta uz dalībnieka motivāciju un apņemšanos piedalīties visā seminārā, tehniskā nodrošinājuma pieejamību un dalībnieku ģeogrāfisko dažādību.

Par semināra vadītājiem:

Jekaterina Tumule – Latvijas Cilvēktiesību centra projektu vadītāja un juriste. Viņai ir ilggadēja pieredze un zināšanas par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, šo jautājumu pētniecībā un analīzē, vairāku gadu pieredze projektu īstenošanā un apmācību semināru organizēšanā un vadīšanā jauniešiem, pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem.

Aleksandrs Milovs – biedrības “Līdzdalības platforma” izglītības programmu vadītājs. Viņam ir ilggadēja pieredze dažādu apmācību un projektu īstenošanā jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, skolotājiem, mazāk aizsargāto grupu pārstāvjiem un citām grupām, izmantojot gan formālās, gan neformālās izglītības metodes.

Papildu informāciju var saņemt, sazinoties ar projekta vadītāju Jekaterinu Tumuli, rakstot uz e-pasta adresi jekaterina@humanrights.org.lv vai zvanot uz tālruni 67039290.


Seminārs tiek organizēts projektā “Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne”, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk par projektu:  https://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/projekts-cilvektiesibas-latvija-pagatne-tagadne-na-590/

Pielikumi

Publicēts: 2024-02-20