Seminārs pedagogiem “Kopā pret dezinformāciju un naida runu!”

Latvijas Cilvēktiesību centrs un Līdzdalības platforma aicina pedagogus uz divu dienu semināru “Kopā pret dezinformāciju un naida runu!”, kas notiks tiešsaistē 2021. gada 25. un 26. oktobrī.

Pēdējā laika notikumi skaidri parāda, ka krīzes situācija var ne tikai vienot sabiedrību, bet diemžēl arī vairot neiecietību. Dezinformācija ir viens no faktoriem, kas veicina neiecietības un naida runas pieaugumu pret atsevišķām sociālām un etniskām grupām.

Semināra mērķis ir padziļināt skolotāju izpratni par dezinformācijas ietekmi uz  neiecietības un īpaši naida runas izplatīšanos un iespējamām sekām, un apgūt dažādas metodes kā runāt par šiem jautājumiem ar skolēniem.

Semināra laikā tiks apskatīti šādi jautājumi:

-          Neiecietības un naida runas cēloņi un sekas – sociālie, psiholoģiski aspekti, konspirāciju teoriju ietekme.

-          Darbs ar stereotipiem un aizspriedumiem.

-          Vārda brīvība, tās izpausmes un ierobežošanas kritēriji.

-          Dezinformācija, informācijas pārbaude, saikne ar naida runu.

Seminārā īpaša uzmanība tiks pievērsta metodoloģijai darbā ar skolēniem, dažādu metožu izmantošanai un analīzei. Semināra rezultātā pedagogi spēs izmantot iegūtas zināšanas un metodes runājot ar skolēniem par šiem jautājumiem izglītības un audzināšanas procesa laikā vai atbilstoši reaģējot uz šādām iespējamām izpausmēm skolā.

Semināru vadīs Latvijas Cilvēktiesību centra, biedrības “Līdzdalības platforma”, kā arī pieaicināti eksperti cilvēktiesību un cilvēktiesību izglītības jautājumos, izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes.

Seminārs ir domāts klases audzinātājiem, sociāliem pedagogiem, skolas psihologiem, sociālo zinību pasniedzējiem u.c. skolotājiem.

Semināram var pieteikties līdz 18. oktobrim, aizpildot pieteikšanas anketu https://forms.gle/zCPesXfhJhptBV4CA

Lai piedalītos seminārā dalībniekiem būs nepieciešams dators vai planšete, kamera un mikrofons.

Par dalību seminārā tiks izsniegtas apliecības (12 akadēmiskās stundas).

Papildu informāciju var saņemt, sazinoties ar projekta vadītāju Jekaterina Tumuli pa e-pastu jekaterina@humanrights.org.lv vai tālruni 29933444.

 

Seminārs tiek organizēts Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītā projekta “Kopā pret dezinformāciju un naida runu!” Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt neiecietības izpausmes un veicināt saliedētas sabiedrības veidošanu, ceļot jauniešu izpratni par dezinformācijas un naida runas negatīvo ietekmi, attīstot viņu kritisko domāšanu un medijpratību. 

Vairāk par projektu: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/projekts-kopa-pret-dezinformaciju-un-naida-runu-520/  

Pielikumi

Publicēts: 2021-10-04