Sabiedrības informēšanas kampaņas „Arī garīgi slimajiem ir cilvēktiesības” rezultāti

„Es esmu aizmirsts un vientuļš, man nav draugu, māju, darba. Taču es, tāpat kā jūs, ļoti mīlu dzīvi un vēlos sajust mājas ēdiena garšu, strādāt, būt mīlētam un piederīgam. Es to varu!”

Lai pievērstu sabiedrības un valdības uzmanību personu ar psihiskās veselības traucējumiem alternatīvās aprūpes pakalpojumu trūkumam Psihiatrijas māsu apvienība un SO „Paspārne” sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru, Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas Pacientu padomi un „Hansa Media” 2004. gada 4.-10.oktobrī organizēja sabiedrības informēšanas kampaņu.

Latvijā ir 49 tūkstoši personu ar psihiskās veselības traucējumiem. Daļa no šiem cilvēkiem ir spiesti ilgstoši vai pat visu dzīvi uzturēties kādā no 9 Latvijas psihoneiroloģiskajām slimnīcām vai 30 specializētajiem sociālās aprūpes centriem, jo šobrīd valstī trūkst alternatīvās aprūpes pakalpojumu, kas ļautu psihiski slimajiem dzīvot mājās un saņemt nepieciešamo medicīnisko un sociālo palīdzību dzīvesvietā.

Lai pievērstu sabiedrības un valdības uzmanību personu ar psihiskās veselības traucējumiem alternatīvās aprūpes pakalpojumu trūkumam Psihiatrijas māsu apvienība un SO „Paspārne” sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centru, Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas Pacientu padomi un „Hansa Media” 2004. gada 4.-10. oktobrī organizēja sabiedrības informēšanas kampaņu.

Kampaņas ietvaros Latvijas iedzīvotājiem bija iespējams apmeklēt pacientu darbu izstādes Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Cēsīs, Jēkabpilī, Strenčos, Valkā un Daugavpilī, kā arī apmeklēt pacientu koncertus Jelgavā, Cēsīs un Valkā un noslēguma koncertu Rīgā.

Kampaņa tika atspoguļota TV raidījumos „Kopā” un „Viss notiek”, 14 publikācijās reģionālajā un nacionālajā presē, Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 2 (22 reizes) un Latvijas TV (8 reizes) raidītajās reklāmās. Sižeti par kampaņas aktivitātēm tika raidīti arī LTV krievu ziņās, Daugavpils TV un Vidusdaugavas TV. Kampaņai tika veltīts arī Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas Pacientu padomes avīzes „Pulss” speciālizdevums.

Kampaņas rezultātā esam gandarīti par Veselības ministra R. Muciņa un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta izrādīto atbalstu un interesi mūsu mērķiem.

Kampaņas organizatori un pasākumu dalībnieki saka mīļu paldies Latvijas mūziķiem, kas piedalījās un sniedza savu atbalstu kampaņas noslēguma koncertā 10. oktobrī: Marijai Naumovai, Normundam Rutulim, Santai Kasparsonei un Ērikam Gruzniņam, grupām „Autobuss debesīs”, „Putnu balle”, folkloras kopai „Gaujmalietes” un deju kopai „Tīne”.

Tāpat kampaņas organizatori izsaka pateicību par finansiālo atbalstu Atvērtās sabiedrības institūtam (Budapešta), Sorosa fondam - Latvija, Hansa Media, Latvijas Televīzijai, Latvijas Radio, Vidusdaugavas Televīzijai un Sēlijas novada Televīzijai, Jansen Pharmaceuticals, Elli Lilly un Parex bankai.

 Kampaņas „Arī garīgi slimajiem ir cilvēktiesības” organizatori:

Psihiatrijas māsu apvienība, SO „Paspārne”,
Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Publicēts: 2004-10-21