Reģionālais seminārs nevalstiskajām organizācijām par diskriminācijas novēršanu Liepājā

LCESC sadarbībā ar Liepājas NVO centru 2004. gada 9. septembrī Liepājā viesnīcas “AMRITA” Konferenču zālē organizēja pirmo reģionālo semināru ciklā par diskriminācijas novēršanu - “Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā: teorija un prakse”.

Semināra programmā bija iekļauts pārskats par diskriminācijas novēršanas prakses attīstību un tās tiesisko regulējumu Eiropas Savienībā, kā arī aplūkota pašreizējā situācija Latvijas likumdošanā, Latvijas tiesu prakse un nevalstisko organizāciju loma diskriminācijas novēršanas jomā. Liepājas NVO centra vadītāja Lāsma Vaiče iepazīstināja dalībniekus ar savu pieredzi diskriminācijas gadījumu risināšanā. Seminārs noslēdzās ar konkrēta diskriminācijas gadījuma analīzi un diskusiju.

Nīderlandes ārlietu ministrijas programmas „MATRA” finansētā trīs gadu projekta „Diskriminācijas novēršana Latvijā” ietvaros, ko LCESC īsteno sadarbībā ar Nīderlandes Helsinku komiteju, LCESC kopumā plānots organizēt sešus reģionālos seminārus, kuru mērķis ir nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana diskriminācijas novēršanas jomā.

Nākamos seminārus nevalstiskajām organizācijām par diskriminācijas novēršanu LCESC plāno organizēt Jelgavā, Daugavpilī, Valmierā, Ventspilī un Alūksnē.

Publicēts: 2004-09-10