Pieci apmācību semināri vidusskolēniem "Aktīvā Eiropas pilsonība"

2013. gada janvārī, februārī un martā Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) novadīja piecus apmācību seminārus vidusskolēniem "Aktīvā Eiropas pilsonība".

Semināros vidusskolēniem tika sniegta informācija par Eiropas pilsoņu tiesībām un brīvībām un izmaiņām, kuras ievieš Lisabonas līgums un Eiropas Pamattiesību Harta, kā arī par divām būtiskām tiesībām, kuras paredz Harta - pārvietošanās brīvību un diskriminācijas aizliegumu. Seminārā tika izmantotas arī interaktīvas metodes, tai skaitā lomu spēles, diskusijas un darbs nelielās grupās. Semināri notika Rīgā (29.01.2013.), Jelgavā (07.02.2013.), Valmierā (19.02.2013.), Liepājā (21.02.2013.) un Daugavpilī (01.03.2013.). Kopumā semināros piedalījās 148 vidusskolēni.

Semināri tika organizēti projekta „Lisabonas līgums - stiprinot Eiropas pilsoņu tiesības” ietvaros, kas tiek īstenots sadarbībā ar Lietuvas Cilvēktiesību monitoringa institūtu, pateicoties Eiropas Savienības finansējumam.

Publicēts: 2013-03-03