Par pakalpojuma sniegšanu projekta „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences” (IF/2012/2./1) ietvaros

Pozīcija: Starpkultūru izglītības eksperts

Pienākumi:    

(1) Metodiskā materiāla pedagogiem par starpkultūru un daudzveidības jautājumiem sagatavošana:

(2) Lekcijas sagatavošana un novadīšana pedagogiem par daudzveidības vadību kā kvalitatīvas pedagoģijas sastāvdaļu.

Prasības pretendentam:

  • Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai pedagoģijā.
  • Vismaz 5 gadu pieredze darbā ar iekļaujošās izglītības un daudzveidības vadības principiem, t.sk. starptautisko un pētniecisko projektu ietvaros;
  • Vismaz 5 gadu pieredze pedagogu tālākizglītības projektos, t.sk. kā lektoram;
  • Pieredze pedagogiem paredzētu metodisko materiālu izstrādē iekļaujošās un pilsoniskās izglītības jomā (vismaz 5 publikācijas).

Autoratlīdzības summa: EUR 1251.27

Pieteikšanās datums: CV atspoguļojot izvirzītās prasības nosūtīt līdz 25.03.2014. uz e-pastu: sigita@humanrights.org.lv vai pa pastu: Latvijas Cilvēktiesību centrs, Alberta iela 13, 7.st., Rīga, LV-1010

Informācijai: Sigita Zankovska-Odiņa, projekta vadītāja, 67039295

Projekta “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences” (IF/2012/2./1) finansējums piešķirts no Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%)

Publicēts: 2014-03-17