Par Latvijas Cilvēktiesību centra darbu no 14.marta līdz 9. jūnijam.

Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju, lai novērstu koronovīrusa COVID-19 izplatīšanos, Latvijas Cilvēktiesību centrs nesniegs klātienes konsultācijas laika periodā no 14.marta līdz 9. jūnijam.

Lūdzam šajā periodā izmantot elektronisko pastu office@humanrights.org.lv 

Informācija par profilaksi ir pieejama: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757

В связи с объявлением в Латвии чрезвычайной ситуaции в целях остановить распространение короновируса COVID-19, Латвийский центр по правам человека с 14 марта до 9 июня  не будет предоставлять очные консультации. Просьба использовать электронную почту office@humanrights.org.lv. 

Подробная информация и меры безопасности на русском языке доступны на https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/791

Latvian Centre for Human Rights will not be consulting clients in person from 14 March until 9 June.  Please use general e-mail office@humanrights.org.lv A state of emergency has been declared in the country to prevent the spreading of coronavirus COVID-19.

For updates and safety measures please follow (in English) https://spkc.gov.lv/en/news/get/nid/530

Publicēts: 2020-04-08