NVO aptauja par saskarsmi ar naida runu

Aicinām NVO aizpildīt aptauju par saskarsmi ar naida runu, kad tā bija vērsta pret pašu NVO, tās pārstāvjiem, biedriem vai darbiniekiem.

Aptauja tiek veikta Latvijas Cilvēktiesību centra pētījumā “Naida runa Latvijā – tendences un izaicinājumi”. Pētījuma mērķis ir izpētīt naida runas izplatības tendences un izaicinājumus, kas ir saistīti ar tās apkarošanu, lai varētu piedāvāt nepieciešamos pasākumus naida runas mazināšanai.

Pētījuma mērķa sasniegšanai vēlamies apkopot arī NVO pieredzi saskarsmē ar naida runu un, vai tās pašas kļūst par naida runas mērķi.

Šī pētījuma ietvaros ar naida runu apzīmē dažādus izteiksmes veidus, kas izraisa, veicina, izplata vai attaisno vardarbību, naidu vai diskrimināciju pret personu vai personu grupu, vai noniecina to, tādēļ, ka tai ir raksturīga noteikta rase/ādas krāsa, etniskā izcelsme (tautība), valoda, reliģiskā pārliecība, vecums, dzimums, seksuālā orientācija, invaliditāte u.tml. pazīmes. Naida runa var tikt vērsta ne tikai pret cilvēku/cilvēkiem, kas pieder kādai grupai, bet arī pret tiem, kas ir kaut kādā veidā saistīti ar konkrētu cilvēku grupu vai to atbalsta.

Lūdzam Jūs veltīt laiku aptaujas aizpildīšanai.
Saite uz aptauju: https://forms.office.com/r/mDpqq8GK8L

Pētījums tiek veikts projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Publicēts: 2023-08-14