Notika Latvijas Cilvēktiesību centra jubilejas konference

2023. gada 3. novembrī notika Latvijas Cilvēktiesību centra jubilejas konference Latvijas Cilvēktiesību centram 30 gadi: NVO loma cilvēktiesību attīstībā.

Konferences ievadā Nils Muižnieks, centra direktors no 1994. līdz 2002. gadam, un Anhelita Kamenska, tagadējā centra direktore, sniedza ieskatu par to, kādi izaicinājumi cilvēktiesību jomā bija 90. gados, pirms un pēc Latvijas iestājāsEiropas Padomē, ceļā uz Eiropas Savienību, un to, kādi izaicinājumi aizvien pastāv 21. gadsimtā, īpaši pievēršoties Latvijas Cilvēktiesību centra vēsturei un paveiktajam 30 gadu laikā.

Konferences otrajā daļā Ilze Brands Kehris, centra direktore no 2002. līdz 2011. gadam, ANO Ģenerālsekretāra vietniece cilvēktiesību jautājumos, tiešsaistē no Ņujorkas uzrunāja konferences dalībniekus par cilvēktiesību aizstāvju lomu un to sadarbību ar ANO, kā arī globālajiem izaicinājumiem cilvēktiesību jomā.
Pirmā diskusiju paneļa dalībnieki - Iluta Lāce, biedrības “Centrs MARTA” vadītāja, Ieva Leimane-Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” direktore, Ivars Balodis, apvienības “Apeirons” valdes loceklis, Elīna Luīze Vītola, Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijā biroja vadītāja, pārstāvja vietniece un Anhelita Kamenska, LCC direktore, diskutēja par starptautisko cilvēktiesību aizsardzības mehānismu nozīmi un lomu cilvēktiesību aizsardzībā, kā arī par Latvijas NVO līdzšinējo pieredzi, izaicinājumiem, veiksmes stāstiem un to izmantošanu turpmākajā darbā.
Konferences otrais diskusiju panelis, kuru vadīja LCC jurists Edgars Oļševskis, bija veltīts iedvesmai un motivācijai darbam ar cilvēktiesībām. Ar saviem darbiem un pieredzi darbā ar cilvēktiesību jautājumiem, kā arī ar vērtīgiem padomiem dalījās Egita Prāma, Sarunu festivāla LAMPA līdzdibinātāja, Daina Strelēvica, biedrības “Iļģuciema sievietes” valdes priekšsēdētāja, Juris Cālītis, LU Teoloģijas fakultātes docents un Nils Muižnieks, Amnesty International Eiropas reģionālā biroja direktors.
Konferencē izteicām pateicību centra ilggadējiem sadarbības partneriem:
- Latvijas Ebreju kopienas izpilddirektorei Gitai Umanovskai,
- muzeja “Ebreji Latvijā” direktoram Iļjam Ļenskim,
- Baltic Institute of Social Sciences valdes loceklei un pētniecei Inesei Šūpulei,
- biedrības “Līdzdalības platformas” pārstāvjiem Aleksandram Milovam un Nataļjai Gudakovskai,
- romu integrācijas un tiesību aktīvistam Denisam Kretalovam,
- Valsts policijas koledžas docentam Ērikam Treļam,
- bijušajam Ieslodzīto vietu pārvaldes priekšniekam Vitoldam Zaharam,
- Kultūras ministrijas Sabiedrības Integrācijas departamenta direktorei Jeļenai Šaicānei,
- iepriekš Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, tagad Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra kolektīvam, kas strādā ar sabiedrības integrācijas jautājumiem Ilonai Stalidzānei, Ilzei Meilandei, Irinai Vasiljevai un Ilonai Doniņai,
- ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos pārstāvniecībai Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs,
- Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītājam Naurim Bērziņam,
- Valsts Robežsardzes Daugavpils pārvaldes, centra “Daugavpils” priekšniekam Jurijam Ivanovam,
- Ropažu novada Bāriņtiesas Ropažu pagastā priekšsēdētāja vietniecei Daigai Jokstei un bāriņtiesas loceklei Ingrīdai Zundei.
Konferencē piedalījās 68 dalībnieki, tostarp NVO, valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu, vēstnieku un vēstniecību pārstāvji, kā arī cilvēktiesību aktīvisti un LCC vairāki bijušie darbinieki.
Konferences ieraksts ir pieejams Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=x0RJoWa_2iQ
Konference tika organizēta projektā “Cilvēktiesības Latvijā: pagātne, tagadne, nākotne”. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.#SIF_NVOFonds

Publicēts: 2023-11-07