Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs rīko divu dienu semināru NVO pārstāvjiem par nevalstisko organizāciju lomu diskriminācijas novēršanā

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs rīko divu dienu semināru NVO pārstāvjiem par nevalstisko organizāciju lomu, Latvijā novēršot diskrimināciju uz rases vai etniskās izcelsmes, vecuma, invaliditātes, reliģijas vai pārliecības, kā arī seksuālās orientācijas pamata. Seminārs notiks 6. un 7. jūnijā. 

 

Semināru finansē Eiropas Komisija, un tā mērķis ir attīstīt pilsoniskās sabiedrības spējas diskriminācijas novēršanā.

Starptautisku ekspertu izstrādātajā programmā ietverti šādi jautājumi: diskriminācijas jēdziens, tā izpratnes veicināšana, dialogs ar valdību, atbalsts personām, kas cietušas no diskriminācijas, un tiesvedība kontekstā ar nacionālo situāciju, ko veido likumdošana un valdības politika.

Publicēts: 2005-05-26