Latvijas Cilvēktiesību centrs meklē projekta ekspertu/-i jautājumos, kas skar personu ar invaliditāti tiesības un pieredzi.

Latvijas Cilvēktiesību centrs meklē projekta ekspertu/-i jautājumos, kas skar personu ar invaliditāti tiesības un pieredzi.  Eksperts/-e tiks iesaistīts/-a Eiropas Komisijas līdzfinansētā projektā “Policijas un NVO sadarbība naida noziegumu novēršanai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” īstenošanā.


Prasības eksperta/-es kvalifikācijai:

-       Augstākā izglītība (vēlams tiesību vai sociālajās zinātnēs)

-       Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas

-       Pieredze darbā ar personām ar invaliditāti

-       Zināšanas par personu ar invaliditāti tiesībām un problēmām Latvijā;

-       Labas cilvēktiesību un vienlīdzīgas attieksmes principu zināšanas atbilstoši starptautiskajiem standartiem;

-       Labas organizatoriskās spējas, apzinīgums un precizitāte pildot uzdevumus.

Ekspertam/ei jābūt gatavam:

-       piedalīties ekspertu tikšanās Rīgā (2019. gada janvārī);

-       organizēt iesaistīto pušu tikšanos kopā ar projekta vadītāju (2019. gada februārī);

-       veikt 2-4 gadījumu un situācijas izpēti par naida noziegumiem pret personām ar invaliditāti Latvijā;

-       piedalīties apmācībās Lietuvā (2019. gada novembris);

-       izstrādāt Baltijas valstu rekomendācijas par naida noziegumu novēršanu pret personām ar invaliditāti kopā ar citiem ekspertiem;

-       organizēt apaļā galda diskusiju Latvijā.

 

Pretendentiem jānosūta savs CV un motivācijas vēstule uz e-pastu office@humanrights.org.lv līdz 2018. gada 10. decembrim.

Sīkākai informācijai: 67039290

Projektu “Policijas un NVO sadarbība cīņā ar naida noziegumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” īsteno Igaunijas Cilvēktiesību centrs (Estonian Human Rights Centre) sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru, Lietuvas Cilvēktiesību monitoringa institūtu (Human Rights Monitoring Institute), Lietuvas personu ar invaliditāti asociāciju (Lithuanian Disability Forum). Projekta mērķis ir sekmēt sadarbību starp NVO un tiesībsargājošām iestādēm cīņā ar naida noziegumiem, lai veicinātu ziņošanu par naida noziegumiem un uzlabotu to izmeklēšanu, kā arī kopumā vairotu cietušo uzticību tiesībsargājošām iestādēm. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un LR Kultūras Ministrija.

Publicēts: 2018-11-26