Latvijas Cilvēktiesību centrs steidzami meklē juristu/-i

Latvijas Cilvēktiesību centrs meklē juristu/-i  projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība” uz noteiktu laiku.

 

Projekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības spējas atpazīt neiecietības un diskriminācijas izpausmes, lai efektīvi reaģētu uz tām un sniegtu cietušajiem atbilstošu palīdzību. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta īstenošanas periods 2021.gada janvāris – 2022.gada decembris.


Pienākumi:

 • juridiskās palīdzības sniegšana diskriminācijas upuriem un naida noziegumos cietušajiem t.sk. konsultācijas, iesniegumu/atbilžu sastādīšana, prasību tiesā sastādīšana, pārstāvība tiesā, u.tml.;
 • Informatīva resursa attīstīšana par diskriminācijas un naida noziegumu jautājumiem (materiālu atlase,  tiesu spriedumu kopsavilkumu sastādīšana u.c.);
 • līdzdalība pētījuma veikšanā par naida runas izpausmēm;
 • līdzdalība citās projekta aktivitātēs t.sk. NVO apmācībās, apaļā galda diskusijās.

Prasības:

 • augstākā izlītība tiesību zinātnē;
 • interese par iecietības vecināšanas un cilvēktiesību jautājumiem;
 • zināšanas diskriminācijas/naida noziegumu novēršanas jautājumos tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā t.sk. iesniegumu/sūdzību, u.c. dokumentu sastādīšanā (vēlama praktiska pieredze indivīdu konsultēšanā par cilvēktiesību jautājumiem);
 • spēja strādāt ar starptautiskiem tiesību aktiem;
 • analītiska domāšana, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli, augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas prasmes, t.sk. starpkultūru komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas angļu valodas - mutvārdos un rakstveidā un krievu valodas - mutvārdos, lasīšanā - zināšanas (spēja konsultēt cilvēkus šajās valodās), citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • datora un biroja tehnikas izmantošanas prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;

Piedāvājam:

 • darbu uz 2/3 slodzes, elastīgu darba grafiku, darba vietu Rīgas centrā
 • dienas likmi 61,81 EUR bruto;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • iespēju līdzdarboties citās LCC aktivitātēs, t.sk. citu projektu plānošanā un rakstīšanā;
 • profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2021. gada 17. jūnijam sūtīt uz e-pastu: office@humanrights.org.lv vai iesniegt pa pastu Latvijas Cilvēktiesību centrā Skolas ielā 21, 6.stāvs, 609C, Rīgā, LV 1010.

Publicēts: 2021-06-03