Jaunās brošūras patvēruma meklētājiem

 Latvijas Cilvēktiesību centrs UNHCR robežu  monitoringa projekta ietvaros ir izdevis jaunās informatīvas brošūras patvēruma meklētājiem Latvijā.

Brošūrās ietverta vispārēja  informācija par Latviju un tās patvēruma procedūru, sniedzot vadlīnijas patvēruma meklētājiem par to, kur un kā iesniedzams  patvēruma pieteikums, kas ir Dublinas procedūra un kādas ir  patvēruma meklētāja tiesības. Tāpat brošūrā skaidroti patvēruma  meklētāja aizturēšanas pamati, lēmuma par aizturēšanu, kā arī  izbraukšanas rīkojuma vai lēmuma par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas kārtība. Brošūras pēdējā sadaļā ietverti nozīmīgākopatvēruma procesā iesaistīto institūciju un organizāciju kontakti. Brošūras pagaidam ir sagatavotas krievu un angļu valodās. Tāpat tās plānots izdot arābu un franču valodā...

Publicēts: 2015-12-22